Du är här

Hem

Visionen

  • Att arbeta för församlingsförnyelse
  • Att mobilisera till förbön för väckelse och förnyelse i vårt land
  • Att lyfta fram Bibelns undervisning om församlingen och Israels gemensamma rötter och visa på den profetiska tid vi lever i
  • Att sprida kunskap om Israel
  • Att koordinera exodusarbetet i södra Finland och på sydvästkusten
  • Att uppmana till förbön för exodus via Finland

… på det att tider av vederkvickelse må komma från Herren, i det att han sänder den Messias som han har utsett åt eder, nämligen Jesus, vilken dock himmelen måste behålla intill de tider nå allt skall bliva upprättat igen, varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun.″ (Apg 3:20-21)

År 1986 gav Herren en profetia om att han kommer att kalla sitt folk ut ur Ryssland. 1994 talade Herren mycket tydligt i en syn om judarnas flykt från Ryssland och att de då behöver hjälp och härbärge för att sedan åka hem till Israel. Herren visade att syd- och sydvästkusten behöver förbereda sig för att ta emot judar. Det gäller både enskilda och församlingar. ″Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.″ (Matt 25:40)